Δωρεάν πρόγραμμα διαχείρισης προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης !

ΚΕ.  ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  ΖΑΚΥΝΘΟΥ


 

'Αλλες Δράσεις

 


 

*** Το πρόγραμμα είναι ελεύθερο(δωρεάν)  τόσο στην έκδοση ενός χρήστη όσο και στην πολυχρηστική έκδοση σε επίπεδο LAN ***

 

Ο κωδικός Υπερχρήστη του προγράμματος είναι ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

 

Όλα τα αρχεία δημιουργούνται στο φάκελο το προγράμματος

 

Υπάρχουν νέες δυνατότητες που έχουν προστεθεί στο πρόγραμμα αλλά δεν έχουν περαστεί στο εγχειρίδιο

 

Ο Υπεύθυνος του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. δημιούργησε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο θέμα της διαχείρισης των στοιχείων του προσωπικού της με ηλεκτρονικό τρόπο. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε πολλά στάδια και κλείνει δέκα πέντε χρόνια ανάπτυξης/βελτιώσεων και λειτουργίας υποβοηθώντας το έργο της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου. (κατάλληλο και για σχολεία, φροντιστήρια κλπ)

Χαρακτηριστικά ASP    Πλεονεκτήματα ASP

   Ενδεικτικές εικόνες από τη λειτουργία του

Αρχική οθόνη     Στατιστικά    Ιστορικό(βαθμών κ.λ.π)  Μεταφορά Καρτελών Υπαλλήλων

 

(ASP = Administration Support Program) 

Εγχειρίδιο εφαρμογής (έκδοση 2009-2010)

(έχουν προστεθεί και άλλα χαρακτηριστικά πχ 2η ειδικότητα κ.α. που δεν φαίνονται στο εγχ/διο γιατί έγιναν το 2011-12)

Προσθήκες σε εγχειρίδιο 2009-2010

 

Πολυχρηστική Έκδοση ASP (multi-user)

** ΝΕΟ 2011** Το πρόγραμμα ASP παρέχει δυνατότητα πολυχρηστικότητας (πολλοί χρήστες ταυτόχρονα συνδεδεμένοι - άλλοι αλλάζουν/καταχωρούν στοιχεία και άλλοι βλέπουν και χρησιμοποιούν τα στοιχεία στις εργασίες τους).

Οδηγίες Εγκατάστασης Πολυχρηστικής έκδοσηςASP     

Λήψη Πολυχρηστικής Έκδοσης ASP  (Νέα έκδοση 1.5.1.40) - Απρίλιος 2019 (Δωρεάν λήψη - free download)
 - Απλά αποσυμπιέζετε σε όποιο drive θέλετε το φάκελο του .zip και δημιουργείτε συντόμευση προς την επιφάνεια εργασίας  του προγράμματος asp.exe -

 

Έκδοση προγράμματος ASP ενός χρήστη (single-user)

Λήψη έκδοσης ενός χρήστη (Νέα έκδοση 1.5.1.40) - Απρίλιος 2019 (Δωρεάν λήψη - free download)

 - Απλά αποσυμπιέζετε σε όποιο drive θέλετε το φάκελο του .zip και δημιουργείτε συντόμευση προς την επιφάνεια εργασίας  του προγράμματος asp.exe -

 

Δημιουργία βάσης Δεδομένων ASP από αρχείο EXCEL

(αυτή η δυνατότητα έχει ενσωματωθεί μέσα στο πρόγραμμα)

Διάβασμα από αρχείο EXCEL για την Δημιουργία της βάσης Υπαλλήλων του ASP (υλοποιήθηκε μέσα στο πρόγραμμα)

 

Διάβασμα από αρχείο EXCEL για την Δημιουργία της βάσης Υπηρεσιών του ASP (υλοποιήθηκε μέσα στο πρόγραμμα)