ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ζακύνθου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Οδηγός ενημέρωσης αλλοδαπών γονέων και μαθητών
Διευθυντής 
Οργανόγραμμα
Ανακοινώσεις
Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  Ζακύνθου
Σχολικές Εκδρομές
Νομοθεσία
Σχολεία Νομού
Μαθητικοί Διαγωνισμοί
Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθημάτων
Ομάδα για θέματα Φυσικής Αγωγής
Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων
Π.Δ.E. - ΕΣΠΑ
Ε.Κ.Φ.Ε.
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
ΚΕΣΥΠ
Υπεύθυνος Συμβουλευτικού  Σταθμού Νέων
Επικοινωνία
Χρήσιμες Συνδέσεις
 

Τελευταίες Ανακοινώσεις - Αναρτήσεις

 

(21-01-2021) Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020_2021:

(21-01-2021) Ανανέωση των συμβάσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)» για το Σχολικό ‘Έτος 2020-2021.

(21-01-2021) Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών COVID-19

(07-01-2021) Πρόσληψη 986 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2020-2021 -- Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου

(07-01-2021) Πρόσληψη 213 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εξατομικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για το διδακτικό έτος 2020-2021 -- Τοποθετήσεις  εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου

(07-01-2021) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

(23-12-2020) Ανακοινοποίηση στο ορθό Πίνακα Μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή 2020-2021

(16-12-2020) Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020) -- Δελτίο τύπου -- Παραρτήματα πρόσκλησης

(14-12-2020) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2020-2021 και ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥι πίνακες αφορούν μόνο τις αιτήσεις μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή (όχι τις βελτιώσεις-ορ.τοποθετήσεις) Ενστάσεις-παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 18/12/2020 με αίτημα στο teachers.minedu.gov.gr, με e-mail στο kpgloss@dide.zak.sch.gr ή τηλεφωνικώς στα 2695029792  - Λογοθέτη Αν. )

(14-12-2020) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας για την περίοδο 2020-2021 (ανακοινοποίηση στο ορθό)

(07-12-2020) Tοποθέτηση και διάθεση αποσπασμένου εκπαιδευτικού από άλλο ΠΥΣΔΕ για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου και για τις ανάγκες της υπηρεσίας

(03-12-2020) Ορισμός Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων για το Σχολικό Έτος 2020-2021 - Α. Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.) και Β. Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.)

(03-12-2020) Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου

(03-12-2020) Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών Εδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου στο πλαίσιο «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», με κωδικό ΟΠΣ: 5070727 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020

(26-11-2020) Απόφαση τοποθέτησης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ23- Ψυχολόγων ως προσωρινών αναπληρωτών στο ΕΠΑΛ Ζακύνθου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706 για το διδακτικό έτος 2020-2021.

(24-11-2020) Εγκύκλιος για την υποβολή Αίτησης- Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2021, ΜΟΝΟ για μαθητές. Για τους αποφοίτους θα ακολουθήσει επόμενο στάδιο.

1  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ έτους 2021
2  ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Μαθητών στις ΠΑΝΕΛ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ημερησίων ΕΠΑΛ 2021
3  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ - ΕΤΟΣ 2021
4  ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Μαθητών στις ΠΑΝΕΛ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Εσπερινών ΕΠΑΛ 2021
5  ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Μαθητή ΕΠΑΛ για τα 3 μουσικά Τμήματα με τη νέα διαδικασία εισαγωγής το έτος 2021
6  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Για το εξεταζόμενο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»
7  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ – ΕΤΟΣ 2021

(24-11-2020) Eγκύκλιος για την υποβολή Αίτησης- Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2021, ΜΟΝΟ για μαθητές. Οι απόφοιτοι θα υποβάλουν την Αίτηση Δήλωση σε επόμενο στάδιο που θα ανακοινωθεί αργότερα.

1  Εγκύκλιος για Γ.Ε.Λ.
2  ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ
3  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής ΓΕΛ 2021
4   ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (Α-Δ) ΜΑΘΗΤΗ/ΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2021.
5

 ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ (ΜΟΝΟ μαθητής/ρια) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2021

6  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2021 ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(17-11-2020) Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης.

(10-11-2020) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2020-2021

(06-11-2020) Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας &Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

(05-11-2020) Εγκύκλιος: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021 .

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 04-11-2020 έως 17-11-2020 και ώρα 15:00μ.μ., μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

 

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

 

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

 

Με ευθύνη των Διευθύνσεων, άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης.
 

(26-10-2020) Αποφάσεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου:

1  Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς - 3414
2  Μερική διάθεση εκπαιδευτικών του ΕΠΑ.Λ. και του 1ου Ε.Κ. Ζακύνθου - 3415
3  Τροποποίηση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου και για τις  ανάγκες της υπηρεσίας -  3449
4  Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του COVID για το διδακτικό έτος 2020-2021 σε εφαρμογή του άρθρου 35 του N. 4722/2020 (Α’ 177) - 3460
5  Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου και για τις ανάγκες της υπηρεσίας - 3463
6  Τροποποίηση Τοποθέτησης και Διάθεση αναπληρωτριών εκπαιδευτικών - ανακοινοποίηση -3417
7  Μείωση διδακτικού ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών λόγω συμπλήρωσης των προβλεπόμενων ετών υπηρεσίας και προϋπηρεσίας για το μήνα Οκτώβριο του 2020 - 3140
8  Τροποποίηση τοποθέτησης και διάθεση εκπαιδευτικού για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου και για τις ανάγκες της υπηρεσίας - 3206
9  Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς - 3170

 

(21-10-2020) Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του COVID για το διδακτικό έτος 2020-2021 σε εφαρμογή του άρθρου 35 του N. 4722/2020 (Α’ 177)

(21-10-2020) Κενά για τοποθέτηση αναπληρωτών covid19 - Προθεσμία αίτησης τοποθέτησης μέχρι 22/10/2020 και 10π.μ.

(20-10-2020) Ανακοινοποίηση: Απόφαση προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του COVID για το διδακτικό έτος 2020-2021 σε εφαρμογή του άρθρου 35 του N. 4722/2020 (Α’ 177)

(16-10-2020) Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ:

1  Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς
2  Διάθεση Εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου σε Σχολικές Μονάδες, για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου
3  Διάθεση Εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου σε Σχολικές Μονάδες, για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου
4  Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και για τις ανάγκες της υπηρεσίας
5  Διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε σχολείο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου
6  Απόφαση τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου από την Γ Φάση για την κάλυψη αναγκών της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021
7  Απόφαση τοποθέτησης μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου για το διδακτικό έτος 2020-2021
8  Ανακοινοποίηση 3315:  Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020, Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», Σχολικό Έτος 2020-2021

(09-10-2020) ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 8-10-2020 KENA ΓΙΑ Γ ΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ. Αιτήσεις τοποθέτησης γίνονται δεκτές μέχρι Τρίτη 13/10/2020 και 11:00 π.μ.

(08-10-2020) Τελικός πίνακας μορίων υποψηφίων Φ.Α.Σ.Χ.Α. Δ.Δ,Ε. Ζακύνθου

(07-10-2020) Αποφάσεις προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτών σε σχολ. μονάδες. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις μονάδες εντός δύο (2) εργάσιμων από την ανακοίνωση των αποφάσεων (δηλαδή την Πέμπτη 8 και Παρασκευή 9 Οκτωβρίου):

 

(01-10-2020) Τελικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων ΦΑΣΧΑ Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου Ενστάσεις γίνονται δεκτές εντός μίας εβδομάδας από την ανακοίνωση του παρόντος.

(30-09-2020) Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ Ζακύνθου:

(24-09-2020) Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ Ζακύνθου:

(24-09-2020) Ανακοινοποίηση!!: ΠΥΣΔΕ Ζακύνθου, ανακοινοποίηση πίνακα λειτουργικών κενών Β' φάση.

(24-09-2020) Ανακοίνωση τελικού αξιολογικού πίνακα υπευθ. εκπ/κων θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου. Υποβολή ενστάσεων εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση του παρόντος.

(23-09-2020) Οδηγίες - έντυπα για την πρόσληψη αναπληρωτών Β ΄φασης:

0  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 (Β’ ΦΑΣΗ)
1  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
2  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
3  ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΙΜΗΣΗΣ
4  ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
5  ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
6  ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
7  ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
8   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1744 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
9   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

(23-09-2020) Απόφαση προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου ΠΔΕ

(23-09-2020) Απόφαση προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου εξατομικευμένα μέτρα

(23-09-2020) Πίνακας κενών - πλεονασμάτων Β' φάσης

(23-09-2020) Τελικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου

(18-09-2020) Διαθέσεις Εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου σε Σχολικές Μονάδες, για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου