ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ζακύνθου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Οδηγός ενημέρωσης αλλοδαπών γονέων και μαθητών
Διευθυντής 
Οργανόγραμμα
Ανακοινώσεις
Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  Ζακύνθου
Σχολικές Εκδρομές
Νομοθεσία
Σχολεία Νομού
Μαθητικοί Διαγωνισμοί
Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθημάτων
Ομάδα για θέματα Φυσικής Αγωγής
Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων
Π.Δ.E. - ΕΣΠΑ
Ε.Κ.Φ.Ε.
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
ΚΕΣΥΠ
Υπεύθυνος Συμβουλευτικού  Σταθμού Νέων
Επικοινωνία
Χρήσιμες Συνδέσεις
 

Τελευταίες Ανακοινώσεις - Αναρτήσεις

 

(26-10-2020) Αποφάσεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου:

1  Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς - 3414
2  Μερική διάθεση εκπαιδευτικών του ΕΠΑ.Λ. και του 1ου Ε.Κ. Ζακύνθου - 3415
3  Τροποποίηση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου και για τις  ανάγκες της υπηρεσίας -  3449
4  Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του COVID για το διδακτικό έτος 2020-2021 σε εφαρμογή του άρθρου 35 του N. 4722/2020 (Α’ 177) - 3460
5  Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου και για τις ανάγκες της υπηρεσίας - 3463
6  Τροποποίηση Τοποθέτησης και Διάθεση αναπληρωτριών εκπαιδευτικών - ανακοινοποίηση -3417
7  Μείωση διδακτικού ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών λόγω συμπλήρωσης των προβλεπόμενων ετών υπηρεσίας και προϋπηρεσίας για το μήνα Οκτώβριο του 2020 - 3140
8  Τροποποίηση τοποθέτησης και διάθεση εκπαιδευτικού για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου και για τις ανάγκες της υπηρεσίας - 3206
9  Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς - 3170

 

(21-10-2020) Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του COVID για το διδακτικό έτος 2020-2021 σε εφαρμογή του άρθρου 35 του N. 4722/2020 (Α’ 177)

(21-10-2020) Κενά για τοποθέτηση αναπληρωτών covid19 - Προθεσμία αίτησης τοποθέτησης μέχρι 22/10/2020 και 10π.μ.

(20-10-2020) Ανακοινοποίηση: Απόφαση προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του COVID για το διδακτικό έτος 2020-2021 σε εφαρμογή του άρθρου 35 του N. 4722/2020 (Α’ 177)

(16-10-2020) Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ:

1  Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς
2  Διάθεση Εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου σε Σχολικές Μονάδες, για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου
3  Διάθεση Εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου σε Σχολικές Μονάδες, για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου
4  Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και για τις ανάγκες της υπηρεσίας
5  Διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε σχολείο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου
6  Απόφαση τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου από την Γ Φάση για την κάλυψη αναγκών της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021
7  Απόφαση τοποθέτησης μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου για το διδακτικό έτος 2020-2021
8  Ανακοινοποίηση 3315:  Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020, Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», Σχολικό Έτος 2020-2021

(09-10-2020) ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 8-10-2020 KENA ΓΙΑ Γ ΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ. Αιτήσεις τοποθέτησης γίνονται δεκτές μέχρι Τρίτη 13/10/2020 και 11:00 π.μ.

(08-10-2020) Τελικός πίνακας μορίων υποψηφίων Φ.Α.Σ.Χ.Α. Δ.Δ,Ε. Ζακύνθου

(07-10-2020) Αποφάσεις προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτών σε σχολ. μονάδες. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις μονάδες εντός δύο (2) εργάσιμων από την ανακοίνωση των αποφάσεων (δηλαδή την Πέμπτη 8 και Παρασκευή 9 Οκτωβρίου):

 

(01-10-2020) Τελικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων ΦΑΣΧΑ Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου Ενστάσεις γίνονται δεκτές εντός μίας εβδομάδας από την ανακοίνωση του παρόντος.

(30-09-2020) Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ Ζακύνθου:

(24-09-2020) Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ Ζακύνθου:

(24-09-2020) Ανακοινοποίηση!!: ΠΥΣΔΕ Ζακύνθου, ανακοινοποίηση πίνακα λειτουργικών κενών Β' φάση.

(24-09-2020) Ανακοίνωση τελικού αξιολογικού πίνακα υπευθ. εκπ/κων θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου. Υποβολή ενστάσεων εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση του παρόντος.

(23-09-2020) Οδηγίες - έντυπα για την πρόσληψη αναπληρωτών Β ΄φασης:

0  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 (Β’ ΦΑΣΗ)
1  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
2  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
3  ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΙΜΗΣΗΣ
4  ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
5  ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
6  ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
7  ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
8   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1744 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
9   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

(23-09-2020) Απόφαση προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου ΠΔΕ

(23-09-2020) Απόφαση προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου εξατομικευμένα μέτρα

(23-09-2020) Πίνακας κενών - πλεονασμάτων Β' φάσης

(23-09-2020) Τελικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου

(18-09-2020) Διαθέσεις Εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου σε Σχολικές Μονάδες, για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

(16-09-2020) Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ Ζακύνθου:

(16-09-2020) Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου.

(16-09-2020) Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου, σε Σχολικές Μονάδες εντός περιοχής αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου

(16-09-2020) Διαθέσεις Εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου σε Σχολικές Μονάδες, για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

(16-09-2020) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Υποδιευθυντή του Γυμνασίου Βανάτου, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου

(16-09-2020) Κοινοποίηση πίνακα Υποψήφιων Θέσης Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.), της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου

(11-09-2020) Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ:

(11-09-2020) Πρόσκληση για υπηρεσιακές μεταβολές:

(11-09-2020) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2020-2021

(07-09-2020) «Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α V111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», Σχολικό Έτος 2020-2021.

(07-09-2020) Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ζακύνθου κατόπιν απόσπασής τους από άλλο ΠΥΣΔΕ

(04-09-2020) Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ Ζακύνθου:

1  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός περιοχής μετάθεσης Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου (ΩΓΝ146ΜΤΛΗ-ΒΛ7)
2   Τροποποίηση Προσωρινών Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες εντός περιοχής αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου (ΩΨΘΔ46ΜΤΛΗ-ΨΓΧ)
3  Διαθέσεις Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες, για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου (616Σ46ΜΤΛΗ-Φ3Φ)

(04-09-2020) Προκύρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης Προισταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου  /---/ Αίτηση για πλήρωση θέσης Προισταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΔΕ Ζακύνθου

(04-09-2020) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ :

(02-09-2020) Πρόσκληση για υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών περιοχής αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου:

(01-09-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Λόγω των εκτάκτων συνθηκών και της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοιού παρακαλούμε να επιλέγετε ως τρόπο εξυπηρέτησης με την Υπηρεσία την τηλεφωνική επικοινωνία ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η εξυπηρέτηση από τη ΔΔΕ Ζακύνθου θα πραγματοποιείται:

Στο τηλέφωνο 26950-44981 και φαξ 26950-44552

Στο email mail@dide.zak.sch.gr

(31-08-2020) Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ζακύνθου κατόπιν απόσπασής τους από άλλο ΠΥΣΔΕ

(31-08-2020) Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

(31-08-2020) Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών διδακτικού έτους 2020-2021:

1  2020-08-28 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
2  Προσωρινή Τοποθέτηση και Διάθεση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών - ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΨΟΦ846ΜΤΛΗ-1Ν2)
3  Προσωρινή Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΔΕ (ΨΟΨΡ46ΜΤΛΗ-Θ8Ψ)
4  Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ - ΜΕΤΡΑ (ΩΜΦΚ46ΜΤΛΗ-ΣΑ7)
5  Τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (6Ε5Υ46ΜΤΛΗ-ΨΕΦ).
6  Τοποθέτηση Αναπληρωτών ΕΒΠ & ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες - ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ (ΨΛΜΔ46ΜΤΛΗ-ΠΔΩ)

(28-08-2020) Προσωρινές Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου  -- (Οι σχετικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 31/08/2020)

(28-08-2020) Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου -- Σχετική Νομοθεσία

(28-08-2020) Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου  -- Σχετική Νομοθεσία

(27-08-2020) Προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

(27-08-2020) Αποφάσεις τοποθέτησης Διευθυντών

 Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντή στο 1ο Γυμνάσιο Ζακύνθου  Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντή στο 2ο Γυμνάσιο Ζακύνθου