ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ζακύνθου

Διευθυντής 
Οργανόγραμμα

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Αρμοδιότητας Δ.Ε. Ζακύνθου

Νεοδιόριστοι Εκπαιδευτικοί

Δικαιολογητικά πρόσληψης

Αναπληρωτές / Ωρομίσθιοι

Οδηγίες - Έγγραφα - Διαδικασίες πρόσληψης

Ανακοινώσεις

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου

Οδηγός ενημέρωσης αλλοδαπών γονέων και μαθητών

Σχολικές Εκδρομές
Νομοθεσία
Σχολεία Νομού
Μαθητικοί Διαγωνισμοί

Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθημάτων

Υπεύθυνη
Φυσικής Αγωγής

Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων

Π.Δ.Ε. - ΕΣΠΑ
Ε.Κ.Φ.Ε.
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Επικοινωνία
Χρήσιμες Συνδέσεις
 

Τελευταίες Ανακοινώσεις - Αναρτήσεις

 

(29-05-2023) Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα 29-05-2023 μέχρι την Τετάρτη 07-06-2023 και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.zak.sch.gr.

Αίτηση για Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων    

Υπεύθυνη Δήλωση (1)    

(29-05-2023) Επαναπροκήρυξη Πλήρωσης Κενών Θέσεων Διευθυντών/Διευθυντριών των Σχολικών Μονάδων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου που δεν καλύφθηκαν από τον τελικό Αξιολογικό Πίνακα

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα 29-05-2023 μέχρι την Τετάρτη 07-06-2023 και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.zak.sch.gr.

Αίτηση για Διευθυντής/τρια Σχολικής Μονάδας    

Υπεύθυνη Δήλωση (1)    

(26-05-2023) Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Οργανικά Κενά των Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου

(26-05-2023) Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α' 136).

Καλούνται οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της εκκλησιαστικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (παρ. 4 του άρθρου 127 του Ν. 4823/2021) να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού με θητεία τεσσάρων (4) ετών, στα οκτώ (8) Εκκλησιαστικά Σχολεία, όπως αυτά αναγράφονται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ της συνημμένης προκήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα που υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π.: www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_teachers/.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 29/05/2023 και ώρα 08:00 έως 07/06/2023 στις 16:00.

(26-05-2023) Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής.

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α' της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1653 Γ/23-7-2021, όπως ισχύει) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό. Οι αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr), από την Παρασκευή 26 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 και ώρα 10.00 π.μ.

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 50316/Ε1/4-5-2023 (τ. ΑΣΕΠ 11) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποκλειστικά ως προς τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ05 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

(19-05-2023) Γενικές Οδηγίες - Δικαιολογητικά - Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Η Υγειονομική Εξέταση και η Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 έως και την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρών και στο Κολυμβητήριο «Α. Πεπανός», σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι που θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. θα υποβληθούν σε Υγειονομική Εξέταση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή και στη συνέχεια θα λάβουν μέρος σε Πρακτική Δοκιμασία, στα αγωνίσματα που θα επιλέξουν, με αίτηση που θα υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής.

(18-05-2023) Εξεταστικά κέντρα Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2023

(18-05-2023) Εξεταστικά κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων έτους 2023

(12-05-2023) Δράση Συγκέντρωσης και Προβολής Εκπαιδευτικού Υλικού από τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας απευθύνει πρόσκληση στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά), προκειμένου να καταθέσουν πρωτότυπο υλικό από εκπαιδευτικές επισκέψεις-εκδρομές, καθώς και υλικό προβολής έργων (project) τύπου STEM και STEAM που εκπονούνται ή έχουν ήδη εκπονηθεί από αυτά.

(12-05-2023) Δράση Συγκέντρωσης και Προβολής Εκπαιδευτικού Υλικού από τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας απευθύνει πρόσκληση στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά), προκειμένου να καταθέσουν πρωτότυπο υλικό από εκπαιδευτικές επισκέψεις-εκδρομές, καθώς και υλικό προβολής έργων (project) τύπου STEM και STEAM που εκπονούνται ή έχουν ήδη εκπονηθεί από αυτά.

(09-05-2023) Δελτίου τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 μέχρι και την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023.

(08-05-2023) Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης των υποψηφίων για συμμετοχή στο Β’ κύκλο της Β’ Φάσης της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων & αναπληρωτών) δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε., για συμμετοχή στον Β’ Κύκλο της Β’ Φάσης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για το έτος 2022-2023 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 15-05-2023 και ώρα 12:00.

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης Β' Φάση - Β' Κύκλος

(08-05-2023) Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών προτίμησης/μουσικών σχολείων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr), από τη Δευτέρα 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023.

(02-05-2023) Εξετάσεις μαθητών/τριών Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α' 70)

(25-04-2023) Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

(19-04-2023) Υποβολή νέας δήλωσης προτίμησης Σχολικών Μονάδων υποψήφιων Διευθυντών/τριών που δεν έχουν τοποθετηθεί

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων που είναι εγγεγραμμένοι/ες στον κυρωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα και δεν έχουν τοποθετηθεί, να υποβάλουν νέα δήλωση τοποθέτησης, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για την κάλυψη των θέσεων Διευθυντών/τριών στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ζακύνθου και στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ζακύνθου.

Οι δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται στη Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου σε κλειστό φάκελο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dide.zak.sch.gr από την Τετάρτη 19-04-2023 έως και την Παρασκευή 21-04-2023.

(19-04-2023) Τοποθέτηση Διευθυντών & Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου

(10-04-2023) Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών/τριών Εκκλησιαστικών Σχολείων του ν. 4823/2021 (Α' 136)Τελικός Πίνακας

(07-04-2023) Ενημέρωση υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου για την υποβολή δήλωσης τοποθέτησης με σειρά προτίμησης

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν οριστικοποιηθεί οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες των υποψήφιων διευθυντών για τις Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου και έχουν κυρωθεί από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν δηλώσει κάποια θέση προτίμησης διαγράφεται από την κατάταξη και τον πίνακα υποψηφίων. H προθεσμία για τις δηλώσεις προτιμήσεων των υποψηφίων είναι η Μεγάλη Δευτέρα 10-04-2023 και ώρα 00:01 έως και τη Μεγάλη Τρίτη 11-04-2023 και ώρα 23:59.

(07-04-2023) Βελτιώσεις/Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Ζακύνθου με την υπ’ αριθ. 08/06-04-2023 Πράξη του καθόρισε τα οργανικά κενά για τις βελτιώσεις/οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός της περιοχής αρμοδιότητάς του. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

  • υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση [βελτίωση]
  • βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου
  • μετατέθηκαν από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
να υποβάλουν Δήλωση από Παρασκευή 07 Απριλίου 2023 μέχρι και την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 στη γραμματεία του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.Ζακύνθου ή με e-mail στη διεύθυνση pysde@dide.zak.sch.gr (να γίνει τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης), στην οποία να αναγράφουν κατά σειρά προτίμησης τις σχολικές μονάδες στις οποίες επιθυμούν να τοποθετηθούν.

(07-04-2023) Βελτιώσεις/Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Ζακύνθου με την υπ’ αριθ. 08/06-04-2023 Πράξη του καθόρισε τα οργανικά κενά για τις βελτιώσεις/οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ εντός της περιοχής αρμοδιότητάς του. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

  • υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση [βελτίωση]
  • βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου
  • μετατέθηκαν από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
να υποβάλουν Δήλωση από Παρασκευή 07 Απριλίου 2023 μέχρι και την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 στη γραμματεία του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.Ζακύνθου ή με e-mail στη διεύθυνση pysde@dide.zak.sch.gr (να γίνει τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης), στην οποία να αναγράφουν κατά σειρά προτίμησης τις σχολικές μονάδες στις οποίες επιθυμούν να τοποθετηθούν.

(06-04-2023) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά, με ρύθμιση υπεραριθμίας

(06-04-2023) Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών

(04-04-2023) Αναμορφωμένος εκ νέου Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

(04-04-2023) Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2023 - Εξεταστικά Κέντρα

(03-04-2023) Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) που επιθυμούν να αποσπαστούν

  • στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ (συνολικά έως 20 θέσεις),
  • σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (έως 4 θέσεις ανά Περιφερειακή Διεύθυνση) με καθήκοντα την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
να υποβάλουν αίτηση από 06/04/2023 μέχρι 18/04/2023 και ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) και θα πρέπει να επιλέξουν αίτηση απόσπασης στη Γενική Γραμματεία του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή σε μία από τις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr. Αιτήσεις οι οποίες θα αποσταλούν είτε απευθείας στην υπηρεσία ή φορέα στον οποίο ενδιαφέρονται να αποσπαστούν δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η αίτηση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

(31-03-2023) Ανακοίνωση του πίνακα των υπεραριθμιών και των κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα

Καλούνται ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία (με ευθύνη των διευθυντών πρέπει να ενημερωθούν και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο), να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, καταθέτοντας θετική ή αρνητική δήλωση υπεραριθμίας. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός δεν υποβάλει δήλωση για το αν επιθυμεί ή όχι να κριθεί ως υπεράριθμος, θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμεί και θα συνεχιστεί η διαδικασία σαν να έχει υποβάλει αρνητική δήλωση.

Υποβολή δηλώσεων για χαρακτηρισμό υπεράριθμων εκπαιδευτικών από την Παρασκευή 31-03-2023 μέχρι και την Τρίτη 04-04-2023 και ώρα 10:00 π.μ..

(29-03-2023) Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2023-2024. (ΑΔΑ: ΨΙΗΧ46ΜΤΛΗ-Ο6Τ)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 06-04-2023 μέχρι 18-04-2023 και ώρα 15:00.

(29-03-2023) Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υ π η ρ ε σ ί ε ς και φ ο ρ ε ί ς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-24. (ΑΔΑ: ΩΝΟΩ46ΜΤΛΗ-Ρ0Κ)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 06-04-2023 μέχρι 18-04-2023 και ώρα 15:00.

(21-03-2023) Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24.

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.ynanp.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 17-03-2023. Όλοι οι υποψήφιοι, από την 17-03-2023 πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος Ε' της Προκήρυξης Διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, οφείλουν να υποβάλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ (Παράρτημα Γ') κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ) λήγει στις 27-04-2023 ημέρα Πέμπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα που αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη.

(20-03-2023) Υπενθύμιση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος οι προθεσμίες για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό εισαγωγής των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας έχουν ως εξής:

  1. Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Δευτέρα 13-03-2023 έως και την Δευτέρα 20-03-2023.
  2. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, η υποβολή όλων των δικαιολογητικών, υποχρεωτικών (της παρ. 2 του ΚΕΦ. Γ΄ της προκήρυξης) και ειδικών κατηγοριών (της παρ. 3 & 4 του ΚΕΦ.Γ΄ της προκήρυξης), διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά, με σάρωση αποκλειστικά σε μορφή PDF και αποστολή τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dikaiol@psnet.gr από Τρίτη 14/03/2023 έως και Τρίτη 21/03/2023.

Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr.

(20-03-2023) Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)Πρόγραμμα συνεντεύξεων

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’), ο αναπροσαρμοσμένος πίνακας επιλογής με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) έως ε) της παρ. 5, των υποψηφίων Διευθυντών/τριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.), κατόπιν εξέτασης ενστάσεων των υποψηφίων από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Ορίζεται ότι οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων θα λάβουν χώρα στο κτίριο του Υ.ΠΑΙ.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, στο Ισόγειο, Αίθουσα 0043, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα συνεντεύξεων. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να προσέρχονται 20’ πριν την προγραμματισμένη ώρα της συνέντευξης, προσκομίζοντας ενώπιον του Συμβουλίου Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο ή οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 της αρ. 128677/Θ2/19-10-2022 (Β’ 5464) Υ.Α., εάν συντρέχει σοβαρός λόγος, η συνέντευξη μπορεί να διενεργείται ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, μέσω εφαρμογής τηλεδιάσκεψης, με ευθύνη του Ε.Σ.Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος θα πρέπει να αιτηθεί εγγράφως και τεκμηριωμένα προς το Ε.Σ.Ε.Ε., στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ekkl-sxoleia@minedu.gov.gr, από 18/03/2023 μέχρι και 20/03/2023 και ώρα 23:59, τη διεξαγωγή της συνέντευξης εξ αποστάσεως, δηλώνοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης. Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή της συνέντευξης εξ αποστάσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας είτε προσωπικό υπολογιστή (με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, Apple MacOS και Linux), είτε κινητή συσκευή (με λειτουργικό σύστημα Android και iOS ), όπου είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του Zoom Client for Meetings.

(14-03-2023) Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι από την Τρίτη 14-03-2023 έως και την Τρίτη 21-03-2023 και ώρα 23.59 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2023. Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 13 Μαΐου 2023 και την Κυριακή 14 Μαΐου 2023 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας για την υποβολή της αίτησής τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του σχετικού Δελτίου Τύπου.

(13-03-2023) Ορθή Επανάληψη Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, από τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 00:05 έως και την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59, μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων: https://www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_directors/.

Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων.

(10-03-2023) Υποβολή αίτησης για εισαγωγή μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024

(09-03-2023) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

(07-03-2023) Ανακοίνωση του οριστικού πίνακα μοριοδότησης και ενημέρωση για τις ημερομηνίες συνέντευξης των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου

(03-03-2023) Αιτήσεις για Αμοιβαία Μετάθεση Εκπαιδευτικών Δ.Ε. έτους 2023

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2023», μέχρι και τις 22/3/2023.

Η σχετική αίτηση είναι διαθέσιμη εδώ.

(23-02-2023) Ενημέρωση των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου για την εξέταση στην ξένη γλώσσα

(21-02-2023) Ανακοίνωση του πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου και ενημέρωση για το χρονικό περιθώριο ανάρτησης ενστάσεων

Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου, οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση που αφορά τη μοριοδότησή τους, θα πρέπει να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της εφαρμογής από την Τετάρτη 22/02/2023 έως την Παρασκευή 24/02/2023 και ώρα 23:59.

(21-02-2023) Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ: Eπιμορφωτικό σεμινάριο, διάρκειας δέκα (10) διδακτικών ωρών, με τίτλο «Εκπαίδευση για την ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το δίκτυο GENE (Global Education Network Europe) οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο, διάρκειας δέκα (10) διδακτικών ωρών, με τίτλο «Εκπαίδευση για την ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη», που θα πραγματοποιηθεί ασύγχρονα εξ αποστάσεως μέσω ΟΠΣ του ΙΕΠ από 15 Μαρτίου 2023 μέχρι και τις 14 Ιουλίου 2023. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο μητρώο του ΙΕΠ από την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00 μέχρι και την Τρίτη 07 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00.

(21-02-2023) Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ συντονιστικές οδηγίες ως προς την διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ – ΣΣΑΣ – ΣΑΝ – ΑΣΣΥ (https://geetha.mil.gr/syntonistikes-odigies-os-pros-tin-diexagogi-ton-prokatarktikon-exetaseon-gia-eisagogi-sta-asei-ssas-san-assy/).

(13-02-2023) Εισαγωγική Επιμόρφωση: Δελτίο τύπου του ΙΕΠ για την έναρξη υλοποίησης της επιμόρφωσης

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υλοποιεί την Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών», στο πλαίσιο της οποίας θα υλοποιηθεί από 20-02-2023 έως και 12-05-2023 η Β΄ φάση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, για 15.280 υπόχρεους/δικαιούχους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού που διορίστηκαν από 12-06-2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4547/2018, (Α’ 102) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) έως και 30-06-2022 ή μετά το 1999 και πριν τον Σεπτέμβριο του 2012 αλλά εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό και υπέβαλαν αίτηση στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΙΕΠ.

(07-02-2023) Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης

Οι πίνακες αφορούν μόνο τις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση-οριστική τοποθέτηση (όχι από περιοχή σε περιοχή).

Ενστάσεις θα υποβάλλονται από 08/02/2023 έως 13/02/2023 με αίτημα στο teachers.minedu.gov.gr, με e-mail στο kpgloss@dide.zak.sch.gr ή τηλεφωνικώς στο 2695029792 - Λογοθέτη Αν.

(24-01-2023) Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023

(24-01-2023) Τελικός πίνακας δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών για μονάδες της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου

(18-01-2023) Ενστάσεις επί των πινάκων δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών για μονάδες της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου

Με την ανάρτηση πινάκων δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων, οι υποψήφιοι Διευθυντές μπορούν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις στην πλατφόρμα ηλεκτρονικά, από σήμερα Τετάρτη 18/01/23 και ώρα 08:00 μέχρι και την Παρασκευή 20/01/23 και ώρα 23:59.

(17-01-2023) Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών για μονάδες της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου

(17-01-2023) Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής «7th Aegean Robotics Competition 2023»

(13-01-2023) Αιτήσεις Εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.) / B' ΚΥΚΛΟΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, δημοσιεύθηκε στην Πύλη Ενημέρωσης της πράξης (https://e-pimorfosi.cti.gr) ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ που θα υλοποιηθούν από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο 2023.

Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ.

(11-01-2023) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου για αντικατάσταση μελών του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής

(08-12-2022) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου Δ.Ε. Ζακύνθου

(29-11-2022) Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ έτους 2023

(21-11-2022) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2022-2023

Οι πίνακες αφορούν μόνο τις αιτήσεις μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή (όχι τις βελτιώσεις-οριστικές τοποθετήσεις).

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία (Οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης)

Ενστάσεις θα υποβάλλονται από 21/11/2022 έως 25/11/2022 με αίτημα στο teachers.minedu.gov.gr, με e-mail στο kpgloss@dide.zak.sch.gr ή τηλεφωνικώς στο 2695029792 - Λογοθέτη Αν.

(18-11-2022) Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2022-2023

(11-11-2022) Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-2023 (Συνημμένος Πίνακας)

(06-11-2022) Αποτελέσματα εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (Π.Υ.Σ.Δ.Ε. - Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. - Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)

(04-11-2022) Απόφαση τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γ' Φάσης

(04-11-2022) Εξεταστικά κέντρα των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2022

(27-10-2022) Ανακήρυξη υποψηφίων για το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων

(27-10-2022) Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ζακύνθου

(18-10-2022) Διάθεση Εκπαιδευτικού για τις ανάγκες της υπηρεσίας

(17-10-2022) Ορισμός Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου

(11-10-2022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑ Δ.Δ.Ε. ΣΤΗΝ Ε.Δ.Ε.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

(31-08-2022) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023) ΠΟΥ ΠΕΡΙΗΛΘΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ

(30-08-2022) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

(30-08-2022) ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

(30-08-2022) ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 (ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

(28-08-2022) Δικαιολογητικά - οδηγίες για τους προσλαμβανόμενους αναπληρωτές-ωρομίσθιους

(19-08-2022) Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων δήλωσης σχολείων για Λειτουργική τοποθέτηση 2022-2023 νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ για Λειτουργική τοποθέτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ για Λειτουργική τοποθέτηση

(11-08-2022) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 2022-2023

(11-08-2022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2022-2023

(11-08-2022) ΚΕΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 2022-2023

(08-08-2022) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ 2022