ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(πίσω σε αρχική)

Διευθυντής 
Οργανόγραμμα
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Νεοδιόριστοι Εκπαιδευτικοί 2022

Δικαιολογητικά πρόσληψης

Αναπληρωτές/Ωρομίσθιοι

(Οδηγίες - έγγραφα  - διαδικασίες πρόσληψης)

Ανακοινώσεις
Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  Ζακύνθου
Οδηγός ενημέρωσης αλλοδαπών γονέων και μαθητών
Σχολικές Εκδρομές
Νομοθεσία
Σχολεία Νομού
Μαθητικοί Διαγωνισμοί
Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθημάτων
Ομάδα για θέματα Φυσικής Αγωγής
Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων
Π.Δ.E. - ΕΣΠΑ
Ε.Κ.Φ.Ε.
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
ΚΕΣΥΠ
Υπεύθυνος Συμβουλευτικού  Σταθμού Νέων
Επικοινωνία
Χρήσιμες Συνδέσεις
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ- ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

 

Διαδικασία Ψηφιακής Πρόσληψης σε σχολική Μονάδα

Διαδικασία πρόσληψης σε Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αιτήσεις - έγγραφα - Υπεύθυνη δήλωση σε μορφή .doc για συμπλήρωση από τον Εκπαιδευτικό / Μονάδα

Έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί ο/η/ Εκπαιδευτικός για κατάθεση κατά την πρόσληψη

Έγγραφα που πρέπει να αποστέλλει η Σχολική Μονάδα μετά την πρόσληψη

Οδηγίες για την συμπλήρωση απουσιολογίων αναπλ./ωρομ.  ΕΣΠΑ-ΠΔΕ

Σημαντικές Παρατηρήσεις στη συμπλήρωση απουσιολογίων ΕΣΠΑ/ΠΔΕ γαι την αποφυγή λαθών

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός σχολείου (πχ σε άλλους φορείς Δημοσίου), για την αναγνώριση προϋπηρεσίας ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσκομίσει:

α) Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η.

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης.

γ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου θα αναφέρονται: Οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

δ) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

Οδηγίες για την πρόσληψη αναπληρωτών / ωρομισθίων 2022-2023- επισημάνσεις

Καλή αρχή και καλή σχολική χρονιά. Ενόψει των προσλήψεων των αναπληρωτών θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

Οι Αναπληρωτές/τριες που προσλήφθηκαν στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ζακύνθου για το σχολικό έτος 2022-2023, θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους και όχι στο Γραφείο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο: https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes

Την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους, οι αναπληρωτές θα πρέπει να καταθέσουν στον Διευθυντή / Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών τους, εάν είναι δυνατόν,  σε φάκελο με τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο και Ειδικότητα) γραμμένα απ’ έξω. (Τα δικαιολογητικά υπάρχουν στη σελίδα της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου http://dide.zak.sch.gr/anaplirotes.htm  στο Έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί ο/η/ Εκπαιδευτικός για κατάθεση κατά την πρόσληψη )

Ιδιαίτερα σημαντικό να αποσταλεί το δελτίο απογραφής και η βεβαίωση πράξης ανάληψης σωστά και πλήρως συμπληρωμένα (τα συνημμένα) , την ίδια ημέρα που παρουσιάζεται ο αναπληρωτής/ωρομίσθιος , στη Δ.Δ.Ε. με email ή έγγραφο, το αργότερο,  μέχρι 14:30 το μεσημέρι, (δείτε παρακάτω):

  1. Παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες για την υποδοχή και την καθοδήγηση των αναπληρωτών τόσο στην συλλογή και συμπλήρωση των δικαιολογητικών, όσο και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ψηφιακής σύμβασης (μέχρι να πατήσουν ΑΠΟΔΟΧΗ  και όχι απλά να τη δουν στην οθόνη) και να αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πρόσληψή τους στη Δ.Δ.Ε. έγκαιρα (μερικά την ίδια ημέρα –δείτε παρακάτω)
  2. (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ)! Επίσης να επιβλέπουν τη σωστή και πλήρη συμπλήρωση του ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ και την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ (υπάρχουν στο Αιτήσεις - έγγραφα - Υπεύθυνη δήλωση σε μορφή .doc για συμπλήρωση από τον Εκπαιδευτικό / Μονάδα ) την ημέρα παρουσίασης του αναπληρωτή και να τη στέλνουν με κάθε πρόσφορο μέσο (email / έγγραφο) την ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ στη Διεύθυνση ( mail@dide.zak.sch.gr και espa@dide.zak.sch.gr ) προκειμένου να γίνεται είτε έγγραφη σύμβαση αν υπάρχει πρόβλημα με την ψηφιακή σύμβαση είτε ανάληψη στην ΕΡΓΑΝΗ αν υπάρχει πρόβλημα με το αρχείο XML που έρχεται το απόγευμα στις Διευθύνσεις.
  3. Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14.30 καθημερινά κατά τις ημέρες που έχουν οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας στη δομή ή τη σχολική μονάδα τοποθέτησης, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες για τη μαζική ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Μέχρι τη συγκεκριμένη ώρα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο Myschool από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας
  4. Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω του anaplirotes.gov.gr  θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδια μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία και η αποδοχή ψηφιακής σύμβαση ς γίνεται από τους αναπληρωτές, μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.. - . Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του τη συγκεκριμένη ημέρα.   Σημείωση:  Οι εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) που επαναπροσλαμβάνονται ως πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ) θα πρέπει να ακολουθήσουν εκ νέου τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.
  5. Για την είσοδο στην εφαρμογή gov.gr και τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τους ατομικούς κωδικούς taxisnet.
  6. Συστήνεται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς να επισκέπτονται τις ηλεκτρονικές σελίδες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ή των ΠΔΕ) στις οποίες έχουν προσληφθεί, προκειμένου να ενημερωθούν για τυχόν λεπτομέρειες που αφορούν στην προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ή άλλων οδηγιών.

 Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η παράδοσή τους στους Διευθυντές/Προϊσταμένους των Σχολικών Μονάδων αποτελεί αποκλειστικά και μόνο ευθύνη των Εκπαιδευτικών.

 

 

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ