ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(πίσω σε αρχική)

Διευθυντής 
Οργανόγραμμα
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Αναπληρωτές / Ωρομίσθιοι

(Οδηγίες - έγγραφα  - διαδικασίες πρόσληψης)

Ανακοινώσεις
Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  Ζακύνθου
Οδηγός ενημέρωσης αλλοδαπών γονέων και μαθητών
Σχολικές Εκδρομές
Νομοθεσία
Σχολεία Νομού
Μαθητικοί Διαγωνισμοί
Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθημάτων
Ομάδα για θέματα Φυσικής Αγωγής
Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων
Π.Δ.E. - ΕΣΠΑ
Ε.Κ.Φ.Ε.
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
ΚΕΣΥΠ
Υπεύθυνος Συμβουλευτικού  Σταθμού Νέων
Επικοινωνία
Χρήσιμες Συνδέσεις
 

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω κατηγορίες για να αναζητήσετε θέματα νομοθεσίας:

- Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.
- Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε.
- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ. Α.(ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.»
- Προμήθεια Βιβλίων Γυμνασίου από Σχολικές Επιτροπές
- Συμπλήρωση της απόφασης "Προμήθεια Βιβλίων Γυμνασίου από Σχολικές Επιτροπές"
- Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου
- Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄,Β΄,Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου.
- Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ , Γ΄ και Δ΄ Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων
- Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄,Β΄,Γ΄ τάξεων του Hμερησίου Γυμνασίου.
- Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ενιαίου Λυκείου.
- Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου.
- ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
- Αναβαθμολογήσεις Γυμνασίου
- ΠΔ 409-94 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΩΝ KAI ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε.
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.
- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 60_ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
- ΩΡΟΛ A ΓΥΜΝ 2005 ITAΛ
- ΩΡΟΛ ΓΥΜΝΑΣ 2005
- ΩΡΟΛ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005
- ΄Ιδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων.
- Διδασκαλία ηλεκτρικού μπάσου από την Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου και ηλεκτρικής κιθάρας από την Α΄ τάξη του Γενικού Μουσικού Λυκείου.
- Καθορισμός των μουσικών ειδικεύσεων για τα Μουσικά Σχολεία.
- Εισαγωγή της "Πληροφορικής" και του Κύκλου "Τεχνολογίας και Παραγωγής" στην Τεχνολογική Κατεύθυνση των Μουσικών Σχολείων .
- Καθορισμός ύψους ωριαίας αντιμισθίας εμπειροτεχνών ιδιωτών για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών σχολείων.
- Καθορισμός ως προσόντος διορισμού ισότιμου πτυχίου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, το οποίο παρέχει δικαίωμα στον κάτοχό του να διδάξει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαθήματα της ειδικότητάς του
- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΕ16.
- Εισαγωγή στα μουσικά σχολεία - Μετεγγραφές μαθητών - Χαρακτηρισμός μαθημάτων - Εξέταση Αξιολόγηση
- Επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α' Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων.
- ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 ΚΑΙ ΤΕ16 Μουσικής.
- Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Ενιαίων Μουσικών Λυκείων.
- Καθορισμός αποζημίωσης των ασχολούμενων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις.(ΦΕΚ B 727/15.6.2006 Αριθμ. 2/23501/0022).
- Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/23501/0022/2006 (ΦΕΚ 727 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης για τις αμοιβές των ασχολούμενων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις.
- Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων.
- Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ.
- Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη Βουλή των Ελλήνων και άλλες λεπτομέρειες.
- Εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
- Ορισμός των τμημάτων και των σχολών που για την εισαγωγή τους απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες.
- Κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
- Μηχανογραφικό Δελτίο για το 2009.
- Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Β/θμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.
- Πρόσβαση αποφοίτων Β' κύκλου Τ.Ε.Ε. στα τμήματα και στις Σχολές των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
- Ειδικά μαθήματα και τρόπος εξέτασής τους.
- Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).
- Αποζημίωση επιτροπών εισαγωγικών εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού.
- Τι ισχύει για τις μετεγγραφές φοιτητών.
- Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γ΄ τάξης Ημερησίου Ενιαίου Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου.
- Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες (τροποποίηση υπουργικής απόφασης).
- ΥΠΕΠΘ: Τι ισχύει για τις κατατάξεις πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

- ΦΕΚ 2769-   2 Δεκεμβρίου 2011: Εκδρομές−Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας

-Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
- Πολυήμερες εκδρομές.
- Μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων.
- Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Προγραμματισμός, Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Έγκριση, Εκτέλεση μετακινήσεων μαθητών και καθηγητών στα πλαίσια οργανωμένων Εκδηλώσεων του Σχολείου.

- Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων.(2008)
- Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων.(2004)
- Καθορισμός αμοιβής καθαριστριών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου.
- Σύσταση θέσεων καθαριστριών/καθαριστών κατ’ εφαρμογή του π.δ. 164/2004.
- Επίδομα αδείας προσωπικού ΙΔΑΧ
- Θεμελίωση συνταξιοδοτικού διακαιώματος ΙΔΑΧ.
- Καθορισμός αμοιβής καθαριστριών των ολοήμερων σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπ/σης με σύμβαση μίσθωσης έργου.
- Χρηματοδότηση σχολικών επιτροπών για την καταβολή αμοιβής καθαριστριών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου.
- Κανονική άδεια προσωπικού καθαρισμού σχολείων.
- Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπ/σης.
- Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας.
- Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας.(2008)
- Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Καθορισμός τύπου πιστοποιητικού επιτυχόντων υποψηφίων με ειδικές ανάγκες.
- Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας.(2003)
- Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 63/1981 ΦΕΚ 22Α Περί αρχειοθετήσεως εγγράφων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
- Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 63/1981 ΦΕΚ 22Α Περί αρχειοθετήσεως εγγράφων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
- Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου.
- Άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας από εκπαιδευτικoύς.
- Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους.
- Διευκολύνσεις εκπαιδευτικών με οικογενειακές υποχρεώσεις.
- Τοποθέτηση προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε λειτουργικά κενά.
- Δικαιολογητικά ανάληψης υπηρεσίας αναπληρωτών.
- Πρόσληψη Ωρομισθίων.
- Στρατιωτικές Υποχρεώσεις ωρομισθίων - αναπληρωτών.
- Άδειες ωρομισθίων εκπαιδευτικών.
- Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.
- Οδηγίες για τη νομοτεχνική βελτίωση των κανονιστικών πράξεων.
- Θέματα Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
- Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και καθορισμός αποκλειστικών προθεσμιών διεκπεραίωσης.
- Διευκρινίσεις για τα υπηρεσιακά συμβούλια με βάση τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα .
- ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
- Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71, παρ. 1 και του άρθρου 72 του Υπαλληλικού Κώδικα για τις μετατάξεις.
- ΕΓΓΡΑΦΑ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.
- Περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.
- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1008564/110/0006Δ/25.1.2006 (ΦΕΚ 163/Β΄/13.2.2006) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, για την εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.
- Οριστικοποίηση πινάκων με ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.
- Εγχειρίδιο διοικητικών διαδικασιών: Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφου εγγράφου.
- Καθορισμός περιεχομένου του ειδικού εντύπου δηλώσεως περιουσιακής καταστάσεως.
- Απαντήσεις σε ερωτήματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων.
- Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων και αφορούν μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
- Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών – Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.
- ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ.
- Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.
- Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών.
- Βελτίωση των Διοικητικών Διαδικασιών (άρ.10 & 11 του Ν. 3230/11.02.2004).
- Πειθαρχική δικαιοδοσία του ΥΠΕΣΔΔΑ για τη μη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην απλούστευση των διαδικασιών, για ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλων προς τους πολίτες, μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους και άρνηση συνεργασίας υπηρεσιών με τα ΚΕΠ.
- Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την Διοίκηση.
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.
- ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.
- Χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
- Βελτίωση της ποιότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων με την κωδικοποίηση των τροποποιήσεων και συμπληρώσεων τους.
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ.
- Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
- Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.
- Αύξηση Συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική του 2008 και άλλες διατάξεις.
- Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
- ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.
- Τρόπος απόδειξης προϋπηρεσίας εκπ/κών σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης στις περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη.
- Καθορισμός τρόπου απόδειξης της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
- Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.(2006)
- Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.(2008)
- Πειθαρχική δικαιοδοσία του ΥΠΕΣΔΔΑ για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην απλούστευση των διαδικασιών , για ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλων προς τους πολίτες , μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους και άρνηση συνεργασίας με τα ΚΕΠ.
- Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικάσία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα.
- Κριτήρια - Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης – Λυκείου (Τ.Α.Δ.-Ε.Τ.Α.Δ.)(2007).