ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ζακύνθου

Διευθυντής 
Οργανόγραμμα
Ανακοινώσεις
Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  Ζακύνθου
Σχολικές Εκδρομές
Νομοθεσία
Σχολεία Νομού
Έντυπα Κ.Ξ.Γ. & Φρονστιστηρίων
Υπεύθυνος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής
Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων
Π.Δ.Ε. - ΕΣΠΑ
Ε.Κ.Φ.Ε.
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
ΚΕΣΥΠ
Υπεύθυνος Συμβουλευτικού  Σταθμού Νέων
Επικοινωνία
Χρήσιμες Συνδέσεις
 

Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ Ζακύνθου 2017-2018

Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ V (20-09-2017)

Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ IV (15-09-2017)

Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ ΙΙΙ (08-09-2017)

Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ ΙΙ (08-09-2017)

Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ Ι (08-09-2017)

 

Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ Ζακύνθου 2016-2017

(ενημέρωση 21-06-2017)

Μόνιμοι Προσωρινές Τοποθετήσεις και Αποσπάσεις

Μόνιμοι Διαθέσεις

Αναπληρωτές - όλες οι αποφάσεις

Διάφορα

Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ Ζακύνθου 2015-2016

Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ 2015-2016

           Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ Ζακύνθου 2014-2015

Τοποθέτηση-Διάθεση-Τροποποιήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις  Μονίμων Εκπαιδευτικών

Διαθέσεις Μονίμων Εκπαιδευτικών

Διάφορα