ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ζακύνθου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Οδηγός ενημέρωσης αλλοδαπών γονέων και μαθητών
Διευθυντής 
Οργανόγραμμα
Ανακοινώσεις
Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  Ζακύνθου
Σχολικές Εκδρομές
Νομοθεσία
Σχολεία Νομού
Μαθητικοί Διαγωνισμοί
Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθημάτων
Ομάδα για θέματα Φυσικής Αγωγής
Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων
Π.Δ.E. - ΕΣΠΑ
Ε.Κ.Φ.Ε.
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
ΚΕΣΥΠ
Υπεύθυνος Συμβουλευτικού  Σταθμού Νέων
Επικοινωνία
Χρήσιμες Συνδέσεις
 

Τελευταίες Ανακοινώσεις - Αναρτήσεις

 

(26-02-2021) Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021:

1 Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021
2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2020_21_9ΕΞΡ46ΜΤΛΗ-ΚΒΓ
3 ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2020_21

(24-02-2021) Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών της Δ/νσης μας κατά το σχολικό έτος 2020-2021 αλλά και το σχ. έτος 2021-2022

(08-02-2021) Διαβίβαση ανακοίνωσης παράτασης της αριθμ. 02 ΔΕΠΠΣ 26-01-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των π - Έκδοση 1   --- Παράταση Προθεσίας Πρόσκλησης

(08-02-2021) Πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών για το Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου

(05-02-2021) Τοπική Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού με μουσική ειδίκευση «Μαντολίνο» στο Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου

(03-02-2021) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ 5069683-Ψ0Γ646ΜΤΛΗ-ΛΛΞ

(03-02-2021) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ 2020-2021-994Θ46ΜΤΛΗ-5ΞΕ

(29-01-2021) Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. - 6Φ2846ΜΤΛΗ-Φ3Θ

(29-01-2021) Απόφαση πρόσληψης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε.-60Ζ546ΜΤΛΗ-ΞΣΞ  

(27-01-2021) Έγγραφα που μπορεί να προ-συμπληρώσουν οι αναπληρωτές ενισχυτικής διδασκαλίας:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ  (για πληροφόριση)

(27-01-2021) Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102),όπως ισχύει],για το σχολικό έτος 2020-2021

(26-01-2021) Έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας σχολ. έτος 2020 - 2021:

(21-01-2021) Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020_2021:

(21-01-2021) Ανανέωση των συμβάσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)» για το Σχολικό ‘Έτος 2020-2021.

(21-01-2021) Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών COVID-19

(07-01-2021) Πρόσληψη 986 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2020-2021 -- Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου

(07-01-2021) Πρόσληψη 213 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εξατομικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για το διδακτικό έτος 2020-2021 -- Τοποθετήσεις  εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου

(07-01-2021) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

(23-12-2020) Ανακοινοποίηση στο ορθό Πίνακα Μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή 2020-2021

(16-12-2020) Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020) -- Δελτίο τύπου -- Παραρτήματα πρόσκλησης

(14-12-2020) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2020-2021 και ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥι πίνακες αφορούν μόνο τις αιτήσεις μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή (όχι τις βελτιώσεις-ορ.τοποθετήσεις) Ενστάσεις-παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 18/12/2020 με αίτημα στο teachers.minedu.gov.gr, με e-mail στο kpgloss@dide.zak.sch.gr ή τηλεφωνικώς στα 2695029792  - Λογοθέτη Αν. )

(14-12-2020) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας για την περίοδο 2020-2021 (ανακοινοποίηση στο ορθό)

(07-12-2020) Tοποθέτηση και διάθεση αποσπασμένου εκπαιδευτικού από άλλο ΠΥΣΔΕ για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου και για τις ανάγκες της υπηρεσίας

(03-12-2020) Ορισμός Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων για το Σχολικό Έτος 2020-2021 - Α. Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.) και Β. Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.)

(03-12-2020) Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου

(03-12-2020) Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών Εδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου στο πλαίσιο «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», με κωδικό ΟΠΣ: 5070727 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020

(26-11-2020) Απόφαση τοποθέτησης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ23- Ψυχολόγων ως προσωρινών αναπληρωτών στο ΕΠΑΛ Ζακύνθου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706 για το διδακτικό έτος 2020-2021.

(24-11-2020) Εγκύκλιος για την υποβολή Αίτησης- Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2021, ΜΟΝΟ για μαθητές. Για τους αποφοίτους θα ακολουθήσει επόμενο στάδιο.

1  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ έτους 2021
2  ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Μαθητών στις ΠΑΝΕΛ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ημερησίων ΕΠΑΛ 2021
3  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ - ΕΤΟΣ 2021
4  ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Μαθητών στις ΠΑΝΕΛ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Εσπερινών ΕΠΑΛ 2021
5  ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Μαθητή ΕΠΑΛ για τα 3 μουσικά Τμήματα με τη νέα διαδικασία εισαγωγής το έτος 2021
6  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Για το εξεταζόμενο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»
7  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ – ΕΤΟΣ 2021

(24-11-2020) Eγκύκλιος για την υποβολή Αίτησης- Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2021, ΜΟΝΟ για μαθητές. Οι απόφοιτοι θα υποβάλουν την Αίτηση Δήλωση σε επόμενο στάδιο που θα ανακοινωθεί αργότερα.

1  Εγκύκλιος για Γ.Ε.Λ.
2  ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ
3  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής ΓΕΛ 2021
4   ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (Α-Δ) ΜΑΘΗΤΗ/ΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2021.
5

 ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ (ΜΟΝΟ μαθητής/ρια) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2021

6  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2021 ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(17-11-2020) Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης.

(10-11-2020) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2020-2021

(06-11-2020) Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας &Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

(05-11-2020) Εγκύκλιος: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021 .

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 04-11-2020 έως 17-11-2020 και ώρα 15:00μ.μ., μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

 

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

 

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

 

Με ευθύνη των Διευθύνσεων, άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης.
 

(26-10-2020) Αποφάσεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου:

1  Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς - 3414
2  Μερική διάθεση εκπαιδευτικών του ΕΠΑ.Λ. και του 1ου Ε.Κ. Ζακύνθου - 3415
3  Τροποποίηση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου και για τις  ανάγκες της υπηρεσίας -  3449
4  Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του COVID για το διδακτικό έτος 2020-2021 σε εφαρμογή του άρθρου 35 του N. 4722/2020 (Α’ 177) - 3460
5  Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου και για τις ανάγκες της υπηρεσίας - 3463
6  Τροποποίηση Τοποθέτησης και Διάθεση αναπληρωτριών εκπαιδευτικών - ανακοινοποίηση -3417
7  Μείωση διδακτικού ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών λόγω συμπλήρωσης των προβλεπόμενων ετών υπηρεσίας και προϋπηρεσίας για το μήνα Οκτώβριο του 2020 - 3140
8  Τροποποίηση τοποθέτησης και διάθεση εκπαιδευτικού για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου και για τις ανάγκες της υπηρεσίας - 3206
9  Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς - 3170

 

(21-10-2020) Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του COVID για το διδακτικό έτος 2020-2021 σε εφαρμογή του άρθρου 35 του N. 4722/2020 (Α’ 177)

(21-10-2020) Κενά για τοποθέτηση αναπληρωτών covid19 - Προθεσμία αίτησης τοποθέτησης μέχρι 22/10/2020 και 10π.μ.

(20-10-2020) Ανακοινοποίηση: Απόφαση προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του COVID για το διδακτικό έτος 2020-2021 σε εφαρμογή του άρθρου 35 του N. 4722/2020 (Α’ 177)

(24-09-2020) Ανακοινοποίηση!!: ΠΥΣΔΕ Ζακύνθου, ανακοινοποίηση πίνακα λειτουργικών κενών Β' φάση.

(24-09-2020) Ανακοίνωση τελικού αξιολογικού πίνακα υπευθ. εκπ/κων θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου. Υποβολή ενστάσεων εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση του παρόντος.